วิศวะฯ มธ. 4 เหตุผล หลัก ทำให้ TEPE สู่วิศวกรรมแห่งอนาคต

วิศวะฯ มธ. 4 เหตุผล หลัก ทำให้ TEPE สู่วิศวกรรมแห่งอนาคต

การศึกษา27092
การศึกษา วิศวะฯ มธ. เปิด 4 เหตุผล หลัก ที่ทำให้ TEPE วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ มธ. เป็นหลักสูตรวิศวกรรมแห่งอนาคต ที่น่าเรียนใน TCAS66

รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุลดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การศึกษา ที่ (Thammasat School of Engineering) หรือ TSE เปิดเผยว่า TSE ได้เปิดตัวหลักสูตร “วิศวะฯ นานาชาติเชิงบูรณาการ’ สำหรับการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด TEP-TEPE : The Next Concept of Engineering Education” ที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมร่วมกับศาสตร์แขนงอื่นๆนั้น การศึกษา สู่การต่อยอดด้านการเรียนและการทำงานของคนรุ่นใหม่ โดย การศึกษา ได้การพัฒนาหลักสูตรใหม่ของโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ (Thammasat English Programme of Engineering) หรือ TEPE เพื่อให้รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ที่มีความต้องการ ในด้านแรงงานศักยภาพสูง การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรด้านวิศวกรรม

You may also like...