วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ,ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน 2566 เช็คขั้นตอนตรวจสอบผลลงทะเบียนทั้งหมดผ่าน 3 ช่องทาง ดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ข่าว วิธีตรวจสอบบัตรคนจน 2566 ใกล้งวดเข้ามาทุกที่แล้วที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิรอบ 2 ผ่านการประมวลผลจาก 48 หน่วยงานรัฐ โดยมีถึง 44.51 ล้าน แบ่งเป็น ข้อมูลของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านรายข้อมูลคู่สมรส และบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย ล่าสุดข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาที่คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อ วิธีตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีด้วยกัน 3 ช่องทางดังนี้ ขั้นตอนแรกผ่านทางออนไลน์ ข่าวเศรษฐศาสตร์ เข้าไปที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ. mof.go.th หรือ https:// welfare.mof.go.th ถัดจากนั้นคลิกตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนคลิก เลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก คลิก วัน เดือน และ พ.ศ. ที่เกิด คลิก ตรวจสอบข้อมูล วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบที่หน่วยงานลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566 สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยาฃ

You may also like...