ฝุ่นพิษเยือนกรุง กทม.เตรียมพร้อมเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ รับมือ PM2.5

กรุงเทพมหานคร เปิดสถานพยาบาลมลภาวะทางอากาศโรงหมอในสังกัด 5 ที่ ให้คำปรึกษาดูแลกรุ๊ปเสี่ยง ต่อกรฝุ่นผง PM2.5

สุขภาพ18-10-65

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ประกาศของจ.กรุงเทพฯ พูดว่า จากข้อมูลอต. ในระหว่างวันที่ 20 – 25 เดือนตุลาคม 65 มวลอากาศเย็น กำลังปานกลางยังแผ่ปกคลุมเมืองไทยตอนบน ทำให้มีอากาศเย็น แล้วก็เพดานอากาศลดลง การระบายฝุ่นน้อยลง ทำให้ฝุ่นผงสะสมมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ (20 เดือนตุลาคม 65) ศูนย์ข้อมูลประสิทธิภาพอากาศจ.กรุงเทพฯ ได้รายงานผลของการวัดฝุ่นขนาดเล็ก เมื่อเวลา 07.00 น. มีลักษณะท่าทางสูงมากขึ้น มีฝุ่นผง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐาน ปริมาณ 12 เขตหมายถึงป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บัวก้านวัน ยานนาวา ลาดกระบัง ประเวศ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา หนองดวงเดือนม บางซื่อ คลองสามวา แล้วก็บางพลัด โดยวัดได้ระหว่าง 51-62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) แล้วก็ฝุ่น PM10 มีค่าเกินมาตรฐาน ปริมาณ 1 เขต ตัวอย่างเช่น พระโขนง โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

จ.กรุงเทพฯ เตรียมพร้อมด้านสาธารณสุข โดยเปิดสถานพยาบาลมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศในโรงหมอขึ้นตรงต่อสำนักการแพทย์ที่ให้บริการ ปริมาณ 5 ที่ เพื่อคำหารือแก่พลเมืองในกรุ๊ปเสี่ยงที่ไวต่อการเกิดอาการจากมลภาวะทางอากาศ เช่น คนวัยชรา หญิงท้อง เด็กตัวเล็กๆ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งให้คำปรึกษาพลเมืองสำหรับการทำตัว คุ้มครองการเกิดลักษณะของผู้ป่วยในกรุ๊ปเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังคนที่ได้รับผลพวงจากมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศ และก็ติดตามสุขสภาวะในระยะยาว เป็น

1. สถานพยาบาลมลภาวะทางอากาศโรงพยาบาลกลาง เปิดให้บริการวันอังคารและก็วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.ในห้องตรวจสถานพยาบาลมลภาวะ ชั้น 3 ตึกที่ระลึกนึกถึง 100 ปี โทร. 0 2220 8000 ต่อ 10811

2. สถานพยาบาลมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศโรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ (เว้นเสียแต่วันพุธ/วันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น.ในบ้านชีวิตสุข โทร. 0 2437 0123 ต่อ 1426, 1430

3. สถานพยาบาลมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทุกเมื่อเชื่อวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.ในตึก 72 ปี มหาราชินี ชั้น 22 โทร. 0 2289 7225

4. สถานพยาบาลมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เปิดให้บริการทุกวี่ทุกวันวันอังคาร เวลา 08.00 – 16.00 น.ในห้องตรวจประกันสังคม ชั้น 1 โทร. 0 2444 0163 ต่อ 8946

5. สถานพยาบาลมลภาวะที่เกิดขึ้นทางอากาศโรงพยาบาลสิรินธร เปิดให้บริการทุกเมื่อเชื่อวันวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น.ในตรวจศัลยกรรม เบอร์ 11 ชั้น 1 โทร. 0 2328 6901 ต่อ 11434

You may also like...