คุยกับซีทีโอ LINE MAN Wongnai ทำไมเลือกเพิ่มกำลังทีม Tech ท่ามกลางกระแส

จากการระดมทุนซีรีส์บีของ LINE MAN Wongnai ส่งผลให้บริษัทขึ้นแท่นเป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในไทย

คุยกับซีทีโอ LINE MAN Wongnai ทำไมเลือกเพิ่มกำลังทีม Tech ท่ามกลางกระแส

เทคโนโลยี และบริษัทได้เผยเอาไว้ตั้งแต่หลังระดมทุนใหม่ๆ ว่าเงินทุนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนหนึ่งจะนำไปใช้กับการเพิ่มกำลังคน โดยเฉพาะทีม Tech ให้เป็น 450 คนภายในครึ่งแรกปี 66 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สวนทางกับกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น ที่พยายามลดคน ลด cost ชะลอจ้างงานไปจนถึงปลดคนเพื่อลดต้นทุนในระยะสั้น ล่าสุด TODAY Bizview มีโอกาสได้คุยกับ ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) LINE MAN Wongnai พูดถึงเหตุผลว่าทำไมบริษัทต้องใช้ทีม Tech ถึง 450 คน แอป LINEMAN คือแอปหลักที่ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้งานโดยตรง แต่จริงๆ แล้วมีอีกสองแอปใหญ่ที่ทำงานไปพร้อมๆ กันในการสั่งอาหาร ก็คือแอป Rider ของฝั่งไรเดอร์ และแอปฝั่งร้านอาหาร Wongnai Merchant App (WMA) แต่ละแอปมีการใช้งานและบริหารงานที่ต่างกันในรายละเอียด และมีความคาดหวังของ user ที่ต่างกัน เช่นคาดหวังการแนะนำร้านมีความหลากหลายมากพอ ส่วนร้านอาหารก็อยากให้แอปช่วยสร้างรายได้ สร้างยอดขายเป็นต้น เป็นต้น ซึ่งบริการหลักของ LINEMAN คือ Food สั่งอาหาร, Mart สั่งสินค้า, Messenger เรียกเมสเซนเจอร์, Taxi เรียกแท็กซี่ แต่บริการหลักๆ ที่คนใช้งานกันมากที่สุดคือสั่งอาหาร เมื่อรวมทุกบริการแล้ว บนแพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานรวมกัน 10 ล้านคนทุกวัน (รวมคนสั่งอาหาร ไรเดอร์ และร้านอาหาร) บางรายใช้งานวันละหลายครั้ง ด้วยอีโคซิสเต็มดังกล่าว LINE MAN Wongnai จึงต้องใช้กำลังทีม Tech ตอนนี้ 350 คน โดยตอนนี้ LINE MAN Wongnai แบ่งโครงสร้างเป็นสามทีมใหญ่คือ Engineer, Product, Data ซึ่งพนักงานที่อยากเพิ่มส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Engineer ในจำนวน 150 คนที่บริษัทอยากเพิ่ม จะมีสัดส่วนของพนักงานระดับอาวุโสเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อรองรับการเติบโตของแพลตฟอร์ม ขยายพื้นที่บริการส่งอาหารให้ลึกขึ้น การเพิ่มคนยังจะมารองรับบริการใหม่รูปแบบ E-commerce Platform for Services บริการการเงิน Buy Now Pay Later และการปล่อยกู้ทั้งฝั่งร้านค้าและไรเดอร์ ซึ่งคุณ ภัทราวุธบอกว่าจำเป็นต้องมีทีมงานมาดูแลส่วนนี้ “นอกจากพนักงานคนไทยแล้ว โดยมีคนไทย 90% แต่ในอนาคตจะมีสัดส่วนเปลี่ยนไปมากขึ้น เนื่องจากเราต้องการคนมีประสบการณ์มากขึ้น และอาจเพิ่มสัดส่วนของคนเก่งต่างชาติ เพื่อให้เกิดการแชร์ความรู้ร่วมกัน” ข่าวเทคโนโลยี ส่วนกระแสการเลย์ออฟที่เกิดขึ้นกับบริษัทเทคโนโลยี และกระแสเครื่องมือ Low Code ที่พึ่งพาทักษะการเขียนโค้ดน้อยลงนั้น คุณภัทราวุธมองว่าที่ผ่านมาทีม Tech ก็พยายามมองหาจุดที่สามารถลดเวลาหรือตัดออกไปได้ตลอดเวลา เพื่อให้ทำงานไวขึ้น ดังนั้นการลดคนและให้ระบบ automation มาทำแทนจึงไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท ส่วนการลดคนจากปรากฏการณ์ Tech Lay-Off ก็ยังไม่อยู่ในแผนของ LINE MAN Wongnai เพราะที่ผ่านมาบริษัท lean มาได้ระดับหนึ่งแล้ว หนึ่งคนทำงานได้หลากหลาย ซึ่งได้เปรียบกว่าการจ้างคนเฉพาะทางมากๆ มาทำงานได้ไม่กี่อย่าง

You may also like...